Rodzina na swoim w Banku BPH!

Najbliższe miesiące roku 2012 to ostatni czas, by skorzystać z rządowego programu dopłat do zaciąganych kredytów „Rodzina na swoim”. Bardzo duża liczba banków, na różnych warunkach, deklaruje udzielanie środków w sprzężeniu z tym rozwiązaniem. Również Bank BPH nie pozostaje obojętny na takie zapotrzebowanie.

"Rodzina na swoim" w BPH

"Rodzina na swoim" w BPH

Czym jest kredyt mieszkaniowy w ramach programu „Rodzina na swoim”?

Jest to forma preferencyjnego kredytu mieszkaniowego, w której małżeństwa, osoby samotnie wychowujące przynajmniej jedno dziecko do lat 25 a ostatnio także single na specjalnych warunkach mogą zaciągnąć takie zadłużenie, mając dopłatę Skarbu Państwa w formie pomocy.

Warunki kredytu mieszkaniowego w Banku Przemysłu Handlowego 

Oferta zaciągnięcia takiego kredytu w Banku Przemysłu Handlowego jest już korzystna na starcie, bowiem wymagany jest tylko 20% wkład własny potencjalnego dłużnika w nabywaną nieruchomość. Tym samym  BPH bierze na siebie 80% sfinansowania takiego działania i taka będzie wartość maksymalna wypłaconego kredytu. Zostaną one udzielone przez bank w walucie polskiej, dłużnik zaś ma stosunkowo bardzo długi czas spłaty (nawet do 40 lat). Warto zaznaczyć także, że przez pierwsze 8 lat spłacania tego długu to właśnie Skarb Państwa pokrywa wartość 50% odsetek od niego (forma dopłaty). Klient ponadto ma dużą elastyczność w dopasowaniu do własnych możliwości rat takiego kredytu – mogą być równe lub malejące. Ponadto decydując się na kredyt hipoteczny w BPH, klient ma gwarancję zminimalizowana wszelakich dodatkowych opłat i prowizji, bowiem to bank w większości bierze je na siebie, rezygnując z nich.

Korzystanie z kredytów mieszkaniowym sprzężonych z programem rządowym „Rodzina na swoim” jest rozwiązaniem godnym polecenia. Daje możliwość dłużnikowi uzyskania środków ze Skarbu Państwa choć na część spłacanych odsetek. W Banku BPH zaciągnięcie takiego zobowiązania zyskuje na konkurencyjności głównie ze względu na długi okres kredytowania, niski wymóg wkładu własnego i niskie koszty pozyskania kredytu hipotecznego.

Czytaj więcej: