Skąd wziąć środki na start firmy?

Obecnie popularne jest otwieranie własnej działalności gospodarczej. Nie każdego jednak stać na takie przedsięwzięcie. Wymaga to bowiem posiadania sporego kapitału własnego. Obecnie na rynku funkcjonuje wiele alternatywnych źródeł finansowania start – upów. Które z nich jest jednak najkorzystniejsze?

Najbardziej popularne są nadal kredyty

Wśród wielu form finansowania działalności gospodarczej przedsiębiorców nadal największym zainteresowaniem cieszą się kredyty. Obecnie ich oferta na rynku jest bardzo bogata. Najbardziej popularne są kredyty tego typu w Idea Banku oraz FM Banku. Obie instytucje bardzo mocno nastawiły się w swojej działalności na obsługę małych i średnich przedsiębiorstw (również tych rozpoczynających dopiero działalność). Idea Bank oferuje Kredyt na Start oraz Pożyczkę Bezzwrotną. Oba rozwiązania są szansą dla zainteresowanych na uzyskanie nawet kwoty rzędu 350 000 zł. Co więcej, nie muszą oni we wniosku kredytowym przedstawiać ani biznesplanu, ani dokumentów potwierdzających ich uprzednią działalność. Oferta FM Banku jest nieco inna. FM Bank proponuje Kredyt na Start oraz Kredyt Start-Up Profesja. W ramach tych kredytów przedsiębiorcy mogą uzyskać kwotę do 50 000 zł.

Coraz modniejszy staje się leasing

Mimo, że to kredyty nadal są podstawowym strumieniem finansowania startującej działalności gospodarczej, na rynku pojawiają się alternatywne rozwiązania. Coraz modniejszy w opinii wielu ekspertów staje się leasing. Przedsiębiorcy mogą korzystać z leasingu operacyjnego, finansowego lub zwrotnego. Oferuje go dzisiaj na rynku wiele instytucji finansowych, jak i poza-finansowych. W opinii Andrzeja Bugajskiego, dyrektora generalnego  Związku Polskiego Leasingu, jego oferta jest bardzo bogata i dopasowana również do możliwości firm, które dopiero wkraczają na rynek. Leasingobiorcy to podmioty o ugruntowanej pozycji, stąd też nie boją  się ryzyka, i coraz chętniej umowy leasingowe spisują ze  start – upami. Najciekawsze propozycje leasingu przygotowały banki: ING, Getin Bank, m Leasing, Raiffeisen Bank czy Toyota Bank.

Młodzi przedsiębiorcy sięgają po unijne i rządowe fundusze

Trzecim wreszcie głównym źródłem finansowania działalności gospodarczej w Polsce jest kapitał z budżetu Unii Europejskiej. Przyznawany jest w ramach różnych programów specjalistycznych, promujących przedsiębiorczość,rozwój i innowacje,  przede wszystkim ludziom młodym. Wiele  jednostek skorzystało też z Kredytu Technologicznego czy pożyczek w ramach programu „Pierwszy biznes – wsparcie na starcie”, który jest współfinansowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej to prawdziwe wyzwanie. Zwłaszcza w aspekcie finansowym. Warto jednak skorzystać z dostępnych na rynku form finansowania. Ludzie młodzi, zanim zdecydują się na kredyt, który muszą spłacić, powinni ubiegać się o bezzwrotne dotacje i środki rządowe. Są dostępne dzisiaj w ramach wielu programów, mających na celu ożywienie przedsiębiorczości i zwalczanie bezrobocia w Polsce.