Środki z banku a parabanku – różnice

Kredyt nie jest tożsamy z pożyczką. Kredytu mogą udzielać tylko banki oraz SKOK-i (Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe). Regulacje te narzuca Prawo bankowe. Wypłacane pieniądze pochodzą ze środków zdeponowanych przez pozostałych klientów. Warto podkreślić, że Prawo bankowe narzuca obowiązek zachowywania odpowiednich proporcji niezbędnych do ograniczania ryzyka związanego z wypłacalnością tych jednostek.

bank a parabankParabanki nie podlegają Prawu bankowemu, co oznacza, że często nie stosują określonych środków ostrożnościowych. Dlatego też prze ulokowaniem pieniędzy w parabanku lub zaciągnięciem pożyczki należy być świadomym istniejącego zagrożenia (ryzyka utraty swoich oszczędności lub problemów z podmiotem).

Różnice pomiędzy kredytem bankowym a pożyczką parabankową

Pożyczki funkcjonują na podstawie Kodeksu Cywilnego i mogą być udzielane przez osoby fizyczne oraz inne instytucje. Podstawowym wymogiem jest konieczność bycia właścicielem posiadanych pieniędzy. Pożyczkę można przekazywać w formie gotówki materialnej lub w postaci niematerialnej jako zapis na rachunku bankowym.

Kredyt jest zobowiązaniem banku do oddania do dyspozycji określonej wartości środków pieniężnych na określony czas. Kredyt musi być przekazany w formie bezgotówkowej jako zapis na rachunku bankowym klienta.

Kredyt
Pożyczka
Regulacje Prawo bankowe Kodeks cywilny
Kto może udzielać? banki, SKOK-i osoby fizyczne, instytucje – każdy, kto jest właścicielem pieniędzy
Z jakich środków? z depozytów bankowych, czyli powierzonych przez klientów depozytów ze środków własnych pożyczkodawcy
Cel ściśle określony dowolny
Forma przekazania środków bezgotówkowo gotówkowo lub bezgotówkowo
Umowa – sporządzona w formie pisemnej, pod rygorem nieważności;
– określa: strony umowy, cel kredytu, zasady i termin spłaty, cenę kredytu (opłaty, prowizje, odsetki), zasady zmian warunków umowy
– sporządzona w dowolnej formie ustnie lub pisemnie (powyżej 500 zł);
– nie ma obowiązku określenia ani terminu zwrotu ani ceny pożyczki (może być nieodpłatna)
Źródło: opracowanie własne Bankier.pl. (http://www.bankier.pl/wiadomosc/Kredyt-bankowy-a-pozyczka-z-parabanku-2613672.html).

Kredyty zazwyczaj są udzielane na określone cele – dla przykładu mogą to być zakup samochodu, środka trwałego, nieruchomości, wyjazd itp. Pożyczka nie wymaga określenie celu kredytowego. Jeżeli chodzi o różnice pomiędzy pożyczką a kredytem, silnie widać je w sposobie redagowania umowy. Umowa kredytowa zawsze sporządzana jest w firmie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku pożyczek poniżej 500 zł nie ma wymogu sporządzania umowy pisemnej, może być to uzgodnienie ustne. Umowa kredytowa ponadto określa szerszy zakres praw i obowiązków (strony umowy, cel kredytu, zasady i termin spłaty, cenę kredytu – czyli opłaty, prowizje oraz odsetki, zasady zmian warunków umowy). W przypadku pożyczki nie ma żadnych kryteriów regulacji umowy. Nie trzeba nawet określać terminu zwrotu i ceny pożyczki. Dopuszczane jest występowanie pożyczki w firmie nieodpłatnej.

Czytaj więcej: