Stan rynku kredytów hipotecznych – podsumowanie za 2011 rok!

W 2011 roku na rynku kredytów hipotecznych nastąpiło wiele zmian, zazwyczaj niekorzystnych dla kredytobiorców.

Co działo się na rynku kredytów hipotecznych w 2011 roku?

  • wzrosło oprocentowanie kredytów hipotecznych,
  • zmniejszeniu uległa zdolność kredytowa, o około 73 000 zł zarówno dla kredytów w złotówkach oraz w euro,
  • spora część banków wycofała z ofert kredyty walutowe,
  • banki wycofały kredyty we frankach szwajcarskich, obecnie udziela ich jedynie Bank Nordea,
  • wprowadzona ustawę antyspreadową, pozwalającą na spłatę kredytów walutowych bezpośrednio w walucie,
  • obniżono limity cen mieszkań w programie „Rodzina na swoim”.

Podsumowanie kredytów hipotecznych w 2011 roku!

Zmiany dotyczące kredytów hipotecznych w 2011 roku były z reguły niekorzystne dla kredytobiorców. Do wyjątków należą obniżenie marży kredytowej oraz wprowadzenie ustawy antyspreadowej. W ciągu 2011 roku marże za udzielanie kredytów hipotecznych w złotych spadły o 0,33 punkty procentowe, a kredytów w euro o 0,29 punktów procentowych. Niestety pomimo spadku marż pobieranych przez banki wzrosło oprocentowanie kredytów hipotecznych, w polskich złotych o 0,69 pkt. proc., a w euro o 0,18 pkt. proc. Na wzrost oprocentowania duży wpływ miał wzrost stawek WIBOR i EURIBOR.

W 2011 roku spadła także zdolność kredytowa o około 73 000 zł zarówno dla kredytów w polskich złotych, jak również w euro. Była to po części konsekwencja wzrostu oprocentowania kredytów hipotecznych oraz rekomendacji KNF.

Banki w minionym roku masowo wycofały kredyty we frankach szwajcarskich. Obecnie jedynym bankiem w Polsce oferującym kredyty we frankach jest Nordea Bank. Bank zaczęły ograniczać również kredyty w innych walutach. Z kredytów w euro zrezygnowały Kredyt Bank i PKO BP. Natomiast mBank i Multibank zaprzestały ich udzielania przez pośredników finansowych.

Dobrą informacją dla kredytobiorców spłacających kredyty walutowe było wprowadzenie ustawy antyspreadowej. Pozwala ona na spłacanie kredytów walutowych bezpośrednio w walucie. Działanie to miało na celu wyeliminowanie możliwości zbytniego zawyżania spreadów walutowych przez banki. Dzięki ustawie kredytobiorcy mogą spłacać kredyty walutowe bezpośrednio walutą obcą.

Ostatnią zmianą w 2011 roku były zmiany wprowadzone w programie rządowym „Rodzina na swoim”. Obniżeniu uległy limity cenowe za 1 metr kwadratowy mieszkania. Najbardziej dotknęły one rynku wtórnego. Limity zostały tak zawyżone, że obecnie ciężko jest znaleźć mieszkania spełniające wymogi kredytu Rodzina na swoim. Najczęściej nadają się jedynie małe mieszkania na obrzeżach miast. Dodatkowo podjęto decyzję o ostateczne likwidacji preferencyjnego kredytu hipotecznego wraz z końcem 2012 roku.

Czytaj więcej: