bzwbk - aktualności

  • Dnia 4.01.2013 roku doszło do połączenia 2 dużych banków działających na rynku polskim. Oficjalnie Bank Zachodni WBK wstąpił w prawa i obowiązki Kredyt Banku. Celem tej fuzji jest stworzenie trzeciego […]

    Bank Zachodni i Kredyt Bank zostały połączone

    Dnia 4.01.2013 roku doszło do połączenia 2 dużych banków działających na rynku polskim. Oficjalnie Bank Zachodni WBK wstąpił w prawa i obowiązki Kredyt Banku. Celem tej fuzji jest stworzenie trzeciego […]

    Czytaj dalej...