termin płatności - aktualności

  • Na rynku finansowym występują trzy rodzaje faktoringu, które wyróżnione są ze względu na termin płatności: Faktoring dyskontowy – jest to jeden z rodzajów finansowania przedsiębiorstwa prowadzącego sprzedaż usług i towarów […]

    Podział faktoringu ze względu na termin płatności

    Na rynku finansowym występują trzy rodzaje faktoringu, które wyróżnione są ze względu na termin płatności: Faktoring dyskontowy – jest to jeden z rodzajów finansowania przedsiębiorstwa prowadzącego sprzedaż usług i towarów […]

    Czytaj dalej...