Umowa faktoringu

faktor

Faktoring rozpowszechnił się w Polsce jakiś czas temu i stworzono wiele możliwości dla firm, które chcą go zastosować w swoich rozwiązaniach biznesowych. Jak wygląda umowa faktoringu?

W związku z rozwojem branży faktoringu niezbędne było stworzenie takich udogodnień prawnych, które pozwolą na swobodne uzgadnianie wszelkich warunków, a jednocześnie zapewnienie bezpieczeństwa firmom, które zamierzają współpracować ze sobą na tym polu.

Ciekawe jest to, że umowa faktoringu jest formą nieuregulowaną do końca prawnie. Oczywiście podlega wszelkim normom prawnym, ale jej forma nie została nigdzie określona jako szablon, dlatego istnieje bardzo duża dowolność w jej konstruowaniu.

Jest to ogromne udogodnienie dla firm o nietypowych właściwościach, dla branż, które wymagają dodatkowych elementów zabezpieczających czy po prostu dla firm, które mają wyjątkowe zapotrzebowania czy wymagania.

Parametry umowy

Umowa faktoringu może mieć wiele form. Oczywiście najważniejszą jej właściwością jest to, że sporządzana jest przed dwie strony i ma charakter pisemny. Oczywiście wszelkie kwestie formalne powinny być zamieszczone na początku. W dalszej części umowy faktoringu powinny być sprecyzowane wszystkie informacje dokładniejsze, dotyczące niestandardowych postanowień stron. Może się tu pojawić przykładowo kwestia zwiększenia ilości świadczeń strony w różnym zakresie usług (między innymi marketingowych czy prawnych).

Dłużnicy

Dłużnik jest zazwyczaj wyłączony z treści umowy (na pewno nie jest stroną w niej). Jest on nawet na tyle oddalony od sprawy, że nie musi być powiadomiony o zaistnieniu współpracy między stronami. Pomimo tego wyłączenia przysługują mu oczywiście prawa – przede wszystkim do tego, aby zawarta umowa nie pogorszyła jego sytuacji i nie zwiększyła zakresu jego zobowiązań.

Omawiana umowa powinna być skonstruowana tak by jasno określone były obowiązki każdej ze stron. W przypadku tak skomplikowanych powiązań biznesowych ważne są jasność i przejrzystość. W zależności od rodzaju faktoringu umowa powinna być również w odpowiedni sposób nazwana.

Czytaj też: