Wzrost branży faktoringu w Polsce

faktoring

W obliczu rozliczeń pomiędzy firmami zaistniała potrzeba nie tylko wspomagania rynku współpracy firm, ale i podnoszenia konkurencji. Właśnie w ten sposób powstała branża faktoringu.

Faktoring to rodzaj umowy handlowej między podmiotami – najczęściej firmą, która sprzedaje wierzytelności i firmą, która je kupuje. Branża faktoringu rozwija się w Polsce bardzo dynamicznie ze względu na przemiany gospodarcze i ogromy wzrost możliwości finansowych poszczególnych firm.

Jakie są pozytywy faktoringu?

Najważniejszą pozytywną cechą w branży faktoringu jest to, że pozwala przesunąć termin zapłaty za daną usługę czy dany towar. W efekcie oferta firmy jest o wiele bardziej atrakcyjna dla potencjalnego kontrahenta. Tego typu rozwiązanie pomaga również w przypadku wszelkich różnicach w zapłatach, wynikających z załamań gospodarczych czy zmian na rynku.

Wzrost branży i różnorodność

Wzrost wspomnianej branży przyczynił się do stworzenia różnych rodzajów form faktoringu oraz metod ich funkcjonowania. Spośród różnych form specjaliści wyróżniają faktoring pełny, niepełny i mieszany. Różnice między nimi polegają na różnym stopniu dopuszczenia do odpowiedzialności za niewypłacalność dłużnika wierzytelności, którą dany faktor wykupił. Oczywiście każda z możliwości jest w inny sposób korzystna, ale i w inny sposób zabezpieczona finansowo.

Branża faktoringu dopuszcza istnienie i wykorzystywanie tej formy zarówno przez firmy o lepszej kondycji finansowej, jak i tych, które nie mają tak dobrej sytuacji. To oczywiście przyczynia się bezpośrednio do tego, że faktoring jest coraz bardziej popularny w Polsce. Ważne jest jedynie, by dana firma miała w miarę pozytywną historię wierzytelności oraz odpowiednie zabezpieczenie.

Faktoring to bardzo użyteczna forma współpracy, dzięki której sam rynek może się rozwijać. Nie ma już takiego ryzyka, że transakcje będą wstrzymywane ze względu na brak wypłacalności firm. Płynność finansowa i stałe wpływy pozwalają utrzymać nawet najmniejszy biznes. W ten sposób przyszłość gospodarcza może wyglądać o wiele bardziej pozytywnie niż jeszcze parę lat temu.

Zobacz też: