Zdolność firmy do udzielania kredytu kupieckiego

kredyt kupieckiKredyt kupiecki to coraz częściej stosowany rodzaj finansowania pomiędzy firmami. Być może pośród różnorodnych produktów bankowych jest on mało wyróżniający się, ale jak zapewniają specjaliści, może on przynieść bardzo dużo korzyści dla obu stron.

Kto może skorzystać z kredytu kupieckiego?

Z kredytu kupieckiego mogą skorzystać firmy, które nie posiadają dużych środków do inwestycji w zakup danych dóbr, jednak są one niezbędne dla ich funkcjonowania. Najczęściej są to małe lub średnie firmy, które rozpoczęły swoją działalność i ich płynność finansowa nie jest jeszcze na tyle klarowna, aby mogli sobie pozwolić na kredyt udzielany w banku – bardzo często zdarza się, że banki nie darzą zaufaniem młodych firm ze względu na brak historii finansowej.

Kto może udzielić kredytu kupieckiego?

Kredytu kupieckiego może udzielić każda firma, która posiada związek biznesowy z firmami o niskim kapitale zakładowym lub wątpliwej płynności finansowej. Oczywiście wszelkie zabezpieczenie w trakcie zawierania umowy należy przyjąć, jednak zdarza się, że dana firma oferuje swoje usługi innym firmom, których branża jest bardzo młoda. Jeśli następuje taka sytuacja, oczywiste jest krótkie istnienie przedsiębiorstw oraz małe możliwości finansowania kredytowego.

Zysk dla firmy i kredytobiorcy

Firma, która udostępnia kredyt kupiecki może w bardzo atrakcyjny sposób pokazać się na rynku biznesowym i zachęcić potencjalnych klientów do współpracy. Dzięki kredytowi kupieckiemu możliwe jest zapłacenie za dane dobro w późniejszym terminie przy jednoczesnym otrzymaniu danego towaru i czerpaniu z niego korzyści (na przykład wtedy, gdy zysk możliwy jest po inwestycji, a nie w jej trakcie). Zyskiem są również koszty kredytu niższe niż w banku oraz przede wszystkim sam fakt posiadania kredytu przy niskim stażu istnienia na rynku.

Kredytu kupieckiego nie może udzielić jednak każda firma. Konieczne jest posiadanie rezerwy finansowej, która pozwoli posiadać pewnego rodzaju dłużników. Niezbędne jest również sprawdzenie potencjalnego kontrahenta, tak aby wykluczyć wszelkie możliwości oszustwa.

Sprawdź też: