Złożoność, niejednorodność i wielofunkcyjność faktoringu!

Choć faktoring najczęściej kojarzy nam się z pewną formą długookresowej współpracy na linii wyspecjalizowana instytucja faktoringowa a dostawca danych towarów, to istota faktoringu okazuje się bardziej zawiła i niejednorodna. A przede wszystkim faktoring  odgrywa niebagatelną rolę, jest wielofunkcyjny.

FaktoringFunkcja finansowa faktoringu

Jednym z kluczowych zadań faktoringu jest finansowanie faktoranta przez faktora. W sposób szczególny mamy więc na uwadze, np. zaliczkowanie wierzytelności, sam wykup wierzytelności, ale także dodatkowe kredytowanie stron faktora czy faktoranta.

Funkcja administracyjna faktoringu

Jej istota tkwi w tym, że faktoring tak naprawdę zajmuje się szeroko rozumianym rozdysponowaniem, kierowaniem wierzytelnościami. Tak więc, w ramach tej funkcji, będą to działania związane ze ściąganiem danych wierzytelności od odpowiednich podmiotów (śledzenie opóźnień w spłacie zaległości, tworzenie monitów, wszczynanie postępowań egzekucyjnych). Ponadto wszystko, co wiąże się z bieżącym zarządzaniem wierzytelnościami, jak również działania rozpoznawcze związane z szacowaniem ryzyka (np. ocena wiarygodności, wypłacalności dłużników).

Funkcja zabezpieczająca faktoringu

Warto wreszcie podkreślić, że w wielu wypadkach faktoring jest swoistego rodzaju „tarczą ochronną”, służy bowiem przekierowaniu ryzyka kredytowania z klientów na faktora. To właśnie faktor w sposób częściowy albo całkowity bierze na siebie ryzyko w przypadku gdy kontrahenci danego podmiotu będą niewiarygodni, niewypłacalni.

Liczne funkcje dodatkowe faktoringu

Oprócz kluczowych, stricte sprzężonych z wierzytelnościami funkcji, faktoring pełni także szereg innych zadań. Bardzo często to właśnie firmy faktoringowe w ramach świadczonych usług dodatkowych proponują: usługi księgowe, prawne, branżowe, magazynowe, negocjowanie różnych kontraktów, przeprowadzanie rozpoznania rynku czy usługi związane z reklamą, promocją.

Jak więc widać, choć faktoring od zawsze kojarzy nam się ze specyficzną formą współpracy na linii faktor – faktorant, działaniami ukierunkowanymi na wierzytelności, to jednak spełnia on często w praktyce także szereg innych zadań.

 Czytaj też: